Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:56 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
30.3/ 24.5°
Sáng/Tối
23.6/ 29.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Mưa nhẹ

01:00

24.1°C / 25.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.83 km/giờ

04:00

24.1°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.6 km/giờ

07:00

24.1°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.67 km/giờ

10:00

28.3°C / 32.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
2.88 km/giờ

13:00

30.3°C / 35.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
65%
2.94 km/giờ

16:00

30.2°C / 34.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
65%
0.8 km/giờ

19:00

26.9°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
2.28 km/giờ

22:00

24.3°C / 25.3°C
Mây cụm Mây cụm
86%
2.6 km/giờ
Ngày/Đêm
30.3/ 23.3°
Sáng/Tối
23/ 28.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:38
Nhiều mây

01:00

24.4°C / 24.8°C
Mây cụm Mây cụm
92%
2.29 km/giờ

04:00

23.3°C / 24.3°C
Mây cụm Mây cụm
96%
2.21 km/giờ

07:00

24.8°C / 25.8°C
Mây rải rác Mây rải rác
94%
2.3 km/giờ

10:00

29.2°C / 32.2°C
Mây cụm Mây cụm
67%
4.89 km/giờ

13:00

32.3°C / 35.9°C
Mây cụm Mây cụm
56%
4.71 km/giờ

16:00

31.7°C / 34.6°C
Mây thưa Mây thưa
60%
4.23 km/giờ

19:00

25.1°C / 25.3°C
Mây rải rác Mây rải rác
76%
3.56 km/giờ

22:00

23.3°C / 24.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
3.15 km/giờ
Ngày/Đêm
30.7/ 25.9°
Sáng/Tối
23.5/ 30.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:38
Mưa nhẹ

01:00

23.4°C / 24.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
2.66 km/giờ

04:00

23.3°C / 24.2°C
Mây cụm Mây cụm
96%
2.38 km/giờ

07:00

24.3°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
94%
1.77 km/giờ

10:00

29.7°C / 33.9°C
Mây cụm Mây cụm
73%
5.47 km/giờ

13:00

31.1°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
61%
4.83 km/giờ

16:00

30.4°C / 34.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
3.66 km/giờ

19:00

26.4°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
3.66 km/giờ

22:00

26°C / 25.1°C
Mây rải rác Mây rải rác
85%
4.36 km/giờ
Ngày/Đêm
29.7/ 24.1°
Sáng/Tối
23.2/ 29.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:39
Mưa nhẹ

01:00

24.4°C / 25.1°C
Mây rải rác Mây rải rác
90%
3.19 km/giờ

04:00

23.2°C / 24.9°C
Mây cụm Mây cụm
95%
2.26 km/giờ

07:00

25°C / 25.2°C
Mây cụm Mây cụm
92%
2.08 km/giờ

10:00

29.3°C / 33.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
5.13 km/giờ

13:00

31.4°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
62%
4.81 km/giờ

16:00

29.8°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
3.13 km/giờ

19:00

25.4°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
3.57 km/giờ

22:00

25°C / 25.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.84 km/giờ
Ngày/Đêm
29.8/ 24.6°
Sáng/Tối
23.1/ 30.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:39
Mây rải rác

01:00

24.8°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
91%
2.27 km/giờ

04:00

23.8°C / 24.9°C
Mây cụm Mây cụm
93%
1.92 km/giờ

07:00

24.9°C / 25.4°C
Mây rải rác Mây rải rác
91%
1.93 km/giờ

10:00

29.7°C / 33.4°C
Mây rải rác Mây rải rác
69%
5.5 km/giờ

13:00

31.6°C / 36.5°C
Mây cụm Mây cụm
59%
5.29 km/giờ

16:00

30.3°C / 35.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
3.81 km/giờ

19:00

26.5°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
3.41 km/giờ

22:00

24.8°C / 25.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
3.09 km/giờ
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 24.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Thấp/Cao

23.1°/32.3°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.25 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

0