Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:08 | 22/06/2024
Ngày/Đêm
26.8/ 25.9°
Sáng/Tối
27.6/ 25.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:21
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
25.2/ 25.1°
Sáng/Tối
24.8/ 25.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.4/ 25.1°
Sáng/Tối
24.3/ 25.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.6/ 25°
Sáng/Tối
25/ 24.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 25.8°
Sáng/Tối
24.1/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 24.9°
Sáng/Tối
24.3/ 24.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25.8°
Sáng/Tối
25.2/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 26.8°
Sáng/Tối
25.3/ 27.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.7/ 27.6°
Sáng/Tối
28/ 27.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 26.6°
Sáng/Tối
27.3/ 27.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.9°
Sáng/Tối
26.9/ 26.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 26.1°
Sáng/Tối
27.8/ 26.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 26°
Sáng/Tối
25.7/ 25.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25.9°
Sáng/Tối
24.4/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 24.2°
Sáng/Tối
25.6/ 25.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:23
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:21
Thấp/Cao

24.1°/29.8°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.22 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

0