Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:20 | 05/12/2023
Ngày/Đêm
30.8/ 24.1°
Sáng/Tối
24.7/ 28.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 24.2°
Sáng/Tối
24.7/ 28.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 24.8°
Sáng/Tối
24.8/ 28.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 24.1°
Sáng/Tối
24.2/ 28.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 24.3°
Sáng/Tối
23.6/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 24°
Sáng/Tối
23.9/ 30.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 24.8°
Sáng/Tối
23.4/ 31.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.3/ 24.4°
Sáng/Tối
23.4/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 24.8°
Sáng/Tối
23.3/ 30.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:39
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.1/ 25.3°
Sáng/Tối
23.3/ 28.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.4/ 26.5°
Sáng/Tối
24.4/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 25.6°
Sáng/Tối
25.4/ 28.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 24.6°
Sáng/Tối
24.1/ 29.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 23.1°
Sáng/Tối
23/ 29.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 24.2°
Sáng/Tối
22.8/ 27.7°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:41
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 24.8°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 25.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Thấp/Cao

24.1°/32.8°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.29 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

0