Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:20 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25.8/ 26.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 25°
Sáng/Tối
25.4/ 25.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26.1°
Sáng/Tối
24.4/ 27.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 24.9°
Sáng/Tối
25.8/ 24.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.5/ 24.8°
Sáng/Tối
24.6/ 24.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 26.3°
Sáng/Tối
25.1/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27.2°
Sáng/Tối
27.8/ 27.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:23
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 25.5°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Thấp/Cao

24.6°/29.3°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.19 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

0