Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:10 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
30.6/ 25.7°
Sáng/Tối
24.9/ 29.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 24.5°
Sáng/Tối
24.5/ 27.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 23.2°
Sáng/Tối
23.5/ 28.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.8/ 24.4°
Sáng/Tối
23.5/ 30.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 24.9°
Sáng/Tối
23.8/ 29.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 24.2°
Sáng/Tối
24/ 30.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.4/ 24°
Sáng/Tối
23.6/ 31.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:40
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 30.9°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 35.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Thấp/Cao

23.1°/31.4°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.83 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

9.63