Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:06 | 22/06/2024
Ngày/Đêm
26.3/ 26°
Sáng/Tối
27.9/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:21
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
25.1/ 25.3°
Sáng/Tối
24.3/ 25.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.9/ 25.4°
Sáng/Tối
24.8/ 25.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.1/ 25.1°
Sáng/Tối
25.7/ 24.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 25.1°
Sáng/Tối
24.1/ 25.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24.3°
Sáng/Tối
24.7/ 24.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 25.6°
Sáng/Tối
25.9/ 25.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 26°
Sáng/Tối
25.7/ 27.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.4/ 27.9°
Sáng/Tối
27.8/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 26°
Sáng/Tối
27.6/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:23
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:21
Thấp/Cao

24°/29.7°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.22 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0