Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:34 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
30.6/ 24.4°
Sáng/Tối
23.7/ 29.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 24.2°
Sáng/Tối
24.3/ 28.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 24.1°
Sáng/Tối
23.4/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 24.9°
Sáng/Tối
24.1/ 30.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.5/ 24.9°
Sáng/Tối
23.6/ 31.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24.1°
Sáng/Tối
23.8/ 30.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 24.3°
Sáng/Tối
24.3/ 30.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 25.4°
Sáng/Tối
24.6/ 31°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:40
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.5/ 25.7°
Sáng/Tối
24.3/ 29.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 24.1°
Sáng/Tối
24.5/ 30.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:41
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 3 phút trước
Mây cụm 30.8°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 34.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Thấp/Cao

23.9°/31.2°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.72 km/giờ

Điểm ngưng

22.8 °C

Chỉ số UV

8.63