Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:14 | 22/04/2024
Thấp/Cao
27.4/ 27.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28/ 27.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.7/ 28.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
33.1/ 33.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
34.5/ 34.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
32.2/ 32.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.2/ 30.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.3/ 29.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 29.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:10
Thấp/Cao

26.6°/35.5°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.1 km/giờ

Điểm ngưng

22.3 °C

Chỉ số UV

0.58