Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:09 | 19/07/2024
Ngày/Đêm
27.3/ 25.3°
Sáng/Tối
25.7/ 26.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:24
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.8/ 26.8°
Sáng/Tối
25.9/ 26.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 27.6°
Sáng/Tối
26.3/ 27.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

9.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 27.7°
Sáng/Tối
26.5/ 27.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 27.6°
Sáng/Tối
26.6/ 27.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 28°
Sáng/Tối
27.1/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 27.6°
Sáng/Tối
28.3/ 27.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

9.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27.6°
Sáng/Tối
27.7/ 27.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

9.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 27.6°
Sáng/Tối
27.9/ 27.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

9.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 27°
Sáng/Tối
27.3/ 27.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.2/ 25.4°
Sáng/Tối
24.5/ 25.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

9.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:23
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.9/ 26.6°
Sáng/Tối
26.8/ 26.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

10.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 26.4°
Sáng/Tối
27.7/ 26.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 26.5°
Sáng/Tối
26.3/ 27.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 27.3°
Sáng/Tối
26.1/ 27.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:22
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:24
Thấp/Cao

26°/29.9°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.73 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

0