Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:59 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
29.9/ 24.1°
Sáng/Tối
24.5/ 28.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 25.4°
Sáng/Tối
24.7/ 28.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24.7/ 28.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 24.5°
Sáng/Tối
25/ 29.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.5/ 25.1°
Sáng/Tối
24.1/ 30.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 25.3°
Sáng/Tối
24.1/ 29.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.8°
Sáng/Tối
24.6/ 30.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:41
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.4/ 25.3°
Sáng/Tối
24.6/ 31.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.5°
Sáng/Tối
24.1/ 30.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 24.7°
Sáng/Tối
25/ 29.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 25.2°
Sáng/Tối
23.6/ 30.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 25.3°
Sáng/Tối
24.7/ 31.1°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.8/ 22.9°
Sáng/Tối
22.1/ 26.9°
Áp suất

1017 mb

Gió

8.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.8/ 23°
Sáng/Tối
20.7/ 26.9°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:44
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
24.2/ 24.3°
Sáng/Tối
20.7/ 28.2°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:45
Mây cụm
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:39
Thấp/Cao

24.7°/30.8°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.78 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

6.78