Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:01 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
28.2/ 27.2°
Sáng/Tối
27/ 27.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:23
Mưa vừa

07:00

26.3°C / 27.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
87%
6.86 km/giờ

10:00

26.2°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
6.4 km/giờ

13:00

29.5°C / 33.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
7.1 km/giờ

16:00

29.8°C / 33.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
7.62 km/giờ

19:00

27.9°C / 30.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
6.39 km/giờ

22:00

27.3°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
6.56 km/giờ
Ngày/Đêm
28.1/ 25.5°
Sáng/Tối
26.2/ 26.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:23
Mưa vừa

01:00

27.4°C / 29.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
84%
5.91 km/giờ

04:00

27.5°C / 27.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
6.41 km/giờ

07:00

27.1°C / 30.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
4.83 km/giờ

10:00

27.6°C / 31°C
Mưa vừa Mưa vừa
83%
4.71 km/giờ

13:00

27.6°C / 31.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
5.05 km/giờ

16:00

26.1°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.61 km/giờ

19:00

26.3°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.59 km/giờ

22:00

26.9°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
1.9 km/giờ
Ngày/Đêm
30.9/ 27.4°
Sáng/Tối
25.9/ 27.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:23
Mưa nhẹ

01:00

25.4°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.94 km/giờ

04:00

25.2°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.5 km/giờ

07:00

26.9°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
2.65 km/giờ

10:00

29.5°C / 33.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
5.45 km/giờ

13:00

30.4°C / 34.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
7.2 km/giờ

16:00

29°C / 33.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
5.79 km/giờ

19:00

27°C / 30.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
3.95 km/giờ

22:00

27.4°C / 31.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
3.93 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 25.5°
Sáng/Tối
26.5/ 25.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:23
Mưa vừa

01:00

27.5°C / 27.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
3.71 km/giờ

04:00

26.6°C / 26.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
4.32 km/giờ

07:00

26.8°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
3.91 km/giờ

10:00

26.8°C / 26.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
87%
3.43 km/giờ

13:00

27.6°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
3.27 km/giờ

16:00

26.1°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
2.1 km/giờ

19:00

25.4°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.87 km/giờ

22:00

25.2°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.72 km/giờ
Ngày/Đêm
26.3/ 25.6°
Sáng/Tối
26.5/ 26.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:23
Mưa vừa

01:00

25.6°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.21 km/giờ

04:00

25.9°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.59 km/giờ

07:00

26.8°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.63 km/giờ

10:00

26.2°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
4.01 km/giờ

13:00

26.7°C / 27.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
4 km/giờ

16:00

26°C / 26.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
4.06 km/giờ

19:00

26.4°C / 27.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.65 km/giờ

22:00

25°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.01 km/giờ
Ngày/Đêm
29.8/ 27.5°
Sáng/Tối
26.9/ 27.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:23
Mưa nhẹ

01:00

25.8°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.7 km/giờ

04:00

25.6°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.38 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 26.3°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:23
Thấp/Cao

25.4°/30.8°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.01 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

0