Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:09 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
29.7/ 25.4°
Sáng/Tối
24.9/ 28.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.2°
Sáng/Tối
24.3/ 27.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 24.1°
Sáng/Tối
24.1/ 29.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.2/ 25.1°
Sáng/Tối
23.8/ 30.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.2°
Sáng/Tối
24.6/ 29.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 25.7°
Sáng/Tối
24.2/ 30.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.6/ 25.1°
Sáng/Tối
24.2/ 31.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:41
Nhiều mây
Đã cập nhật 16 phút trước
Mây cụm 29.9°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 33.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:39
Thấp/Cao

24.7°/30.9°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.89 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

6.24