Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:28 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
29.3/ 25.2°
Sáng/Tối
24.3/ 28.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.8°
Sáng/Tối
24.4/ 28.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 24.1°
Sáng/Tối
24.9/ 29.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:40
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 25.1°
Sáng/Tối
25/ 30.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 25.7°
Sáng/Tối
24.4/ 29.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24.6/ 30.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25.8°
Sáng/Tối
24.9/ 31.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25.4°
Sáng/Tối
24.5/ 30.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.2°
Sáng/Tối
24.8/ 30.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 26°
Sáng/Tối
24.7/ 29.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:43
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:39
Thấp/Cao

25°/31.9°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.07 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

0