Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:09 | 19/06/2024
Ngày/Đêm
33/ 29.9°
Sáng/Tối
29.4/ 29.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 29.6°
Sáng/Tối
28.9/ 29.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 28.9°
Sáng/Tối
29.4/ 28.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

10.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 27.3°
Sáng/Tối
26.3/ 26.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

10.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 27.7°
Sáng/Tối
27.8/ 27.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

9.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 27.9°
Sáng/Tối
27.3/ 27.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 27.7°
Sáng/Tối
27.2/ 27.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

9.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26.6°
Sáng/Tối
26.2/ 26.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 25.9°
Sáng/Tối
26.4/ 25.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.2/ 27°
Sáng/Tối
25/ 25.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:23
Mưa vừa
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 29.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:22
Thấp/Cao

28°/32.7°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.98 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

0.63