Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:38 | 20/04/2024
Thấp/Cao
26.8/ 26.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
26.7/ 26.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
28.5/ 28.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
32.2/ 32.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
32.2/ 33°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
31.8/ 32°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
29.1/ 29.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
28.4/ 28.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 33°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 38.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:55
Thấp/Cao

26.7°/33.7°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.14 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

12.57