Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:01 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
26/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:33
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:26
Mưa vừa
Huyện Trường Sa
Đã cập nhật 15 phút trước
Mây cụm 28°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:35
Thấp/Cao

25°/30°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

5.66 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.26