Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:24 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:26
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 18 phút trước
Mây thưa 33°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 40°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:35
Thấp/Cao

26°/33°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.63 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

2.67