Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:16 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:54
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:54
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:54
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:54
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:54
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:54
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 26°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:54
Thấp/Cao

22°/29°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0.95