Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:15 | 19/06/2024
Ngày/Đêm
32.2/ 27.8°
Sáng/Tối
30.2/ 28.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 27.5°
Sáng/Tối
27.6/ 28.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 27°
Sáng/Tối
27.4/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 27.4°
Sáng/Tối
26.7/ 28.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 27°
Sáng/Tối
26.8/ 26.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 27.3°
Sáng/Tối
26.8/ 29.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27.7°
Sáng/Tối
26.1/ 29.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 26.6°
Sáng/Tối
27/ 28.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 26°
Sáng/Tối
26.8/ 26.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 26.9°
Sáng/Tối
25.2/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 27.7°
Sáng/Tối
26.9/ 29.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27.5°
Sáng/Tối
26.1/ 30.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 28.6°
Sáng/Tối
27.7/ 31.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 29.3°
Sáng/Tối
27.4/ 31.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 29.8°
Sáng/Tối
28.4/ 31.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:11
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 33°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 38.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:09
Thấp/Cao

26.5°/33.3°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

2.05