Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:46 | 29/05/2024
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
29.9/ 31.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 29.7°
Sáng/Tối
29.3/ 30.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 29.9°
Sáng/Tối
29.2/ 29.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 29.7°
Sáng/Tối
29.1/ 30.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 29.2°
Sáng/Tối
28.7/ 30.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 29.9°
Sáng/Tối
29.1/ 30.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 29.6°
Sáng/Tối
29.4/ 30.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 29.8°
Sáng/Tối
29.7/ 30.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 29.2°
Sáng/Tối
29.2/ 29.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 29.7°
Sáng/Tối
29.6/ 29.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:06
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.2/ 30°
Sáng/Tối
28.3/ 29.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.3/ 29.9°
Sáng/Tối
28.6/ 29.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

8.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.8/ 27.6°
Sáng/Tối
28.2/ 27.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

8.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 27.8°
Sáng/Tối
27.7/ 28.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 29°
Sáng/Tối
27.8/ 28.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 28.3°
Sáng/Tối
28.2/ 29.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:07
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.5/ 28°
Sáng/Tối
28.6/ 29.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 28.2°
Sáng/Tối
28.8/ 29.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 28.4°
Sáng/Tối
28.7/ 29.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:08
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.7/ 28.6°
Sáng/Tối
27.9/ 29.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:08
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.9/ 28°
Sáng/Tối
28.6/ 28.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:09
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.1/ 27.2°
Sáng/Tối
28.5/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 28.3°
Sáng/Tối
27.8/ 28.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 28.3°
Sáng/Tối
29/ 29.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 28.1°
Sáng/Tối
28.4/ 29.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 28.6°
Sáng/Tối
27.8/ 29.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 27.1°
Sáng/Tối
28.8/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27.9°
Sáng/Tối
27.4/ 29.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 27.2°
Sáng/Tối
28.9/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 29.1°
Sáng/Tối
27.5/ 29.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:10
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 36°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 42.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:03
Thấp/Cao

28.1°/35.4°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

5.82