Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:59 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
31.9/ 28.1°
Sáng/Tối
27.2/ 30.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:02
Mưa nhẹ

01:00

29.7°C / 35.9°C
Mây thưa Mây thưa
79%
2.05 km/giờ

04:00

28.7°C / 33°C
Mây rải rác Mây rải rác
81%
1.54 km/giờ

07:00

29.5°C / 33.2°C
Mây cụm Mây cụm
79%
1.23 km/giờ

10:00

31.8°C / 36.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
2.06 km/giờ

13:00

31.3°C / 37.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
4.07 km/giờ

16:00

30.7°C / 37.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
2.94 km/giờ

19:00

29.6°C / 34.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
1.09 km/giờ

22:00

28.7°C / 33.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
1.07 km/giờ
Ngày/Đêm
31.5/ 28.5°
Sáng/Tối
27.9/ 30.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:02
Mưa nhẹ

01:00

28.5°C / 32.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
0.28 km/giờ

04:00

27.4°C / 30.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.36 km/giờ

07:00

28.7°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
1.97 km/giờ

10:00

31.4°C / 36.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
1.93 km/giờ

13:00

31.2°C / 37.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
3.64 km/giờ

16:00

31.8°C / 36.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
2.61 km/giờ

19:00

29.1°C / 34.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
0.92 km/giờ

22:00

28.9°C / 32.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
1.03 km/giờ
Ngày/Đêm
31.6/ 29.3°
Sáng/Tối
27.2/ 30.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:02
Mưa nhẹ

01:00

28°C / 31.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
1.64 km/giờ

04:00

27.4°C / 30.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
1.97 km/giờ

07:00

28.7°C / 32.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
0.86 km/giờ

10:00

31.3°C / 36.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
2.04 km/giờ

13:00

31.9°C / 37.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
3.85 km/giờ

16:00

30.3°C / 37.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
3.91 km/giờ

19:00

29.8°C / 34.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
4.04 km/giờ

22:00

30°C / 33.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
3.13 km/giờ
Ngày/Đêm
32.6/ 29.6°
Sáng/Tối
28.3/ 31.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:03
Mưa nhẹ

01:00

28.3°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
2.26 km/giờ

04:00

28.3°C / 31°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
1.98 km/giờ

07:00

29.4°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
1.03 km/giờ

10:00

32.6°C / 37.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
2.29 km/giờ

13:00

32.2°C / 39.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
3.87 km/giờ

16:00

31.3°C / 38.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
3.72 km/giờ

19:00

30.9°C / 37.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
4.39 km/giờ

22:00

29.7°C / 35.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
3.91 km/giờ
Ngày/Đêm
33.9/ 29°
Sáng/Tối
28.1/ 32.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:03
Mưa nhẹ

01:00

28.1°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
2.96 km/giờ

04:00

28.8°C / 32.1°C
Mây cụm Mây cụm
80%
2.47 km/giờ

07:00

30.9°C / 34.4°C
Mây cụm Mây cụm
70%
2.06 km/giờ

10:00

33.2°C / 39.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
3.25 km/giờ

13:00

33.4°C / 40.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
5.83 km/giờ

16:00

32.7°C / 39.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
6.77 km/giờ

19:00

30.9°C / 38°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
5.76 km/giờ

22:00

28.3°C / 34.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
3.78 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 29.6°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 35.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:02
Thấp/Cao

27.9°/31.7°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

25.4 °C

Chỉ số UV

0