Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:39 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
29/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:08
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 31°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:06
Thấp/Cao

27°/31°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

1.04