Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:26 | 12/04/2024
Thấp/Cao
24.7/ 24.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.3/ 24.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.9/ 27.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
32.3/ 32.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
34.6/ 34.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
31.1/ 31.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.5/ 26.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.6/ 24.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 29.2°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 31.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:55
Thấp/Cao

21.5°/34.4°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.24 km/giờ

Điểm ngưng

20.2 °C

Chỉ số UV

0.35