Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:51 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
35.7/ 27.1°
Sáng/Tối
28.9/ 33.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.8/ 28.9°
Sáng/Tối
26.1/ 34.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:11
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.7/ 27.2°
Sáng/Tối
26.9/ 32.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.7/ 28.5°
Sáng/Tối
26/ 35.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.2/ 28.9°
Sáng/Tối
27.7/ 34.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.6/ 28.9°
Sáng/Tối
28.8/ 33.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.7/ 27.6°
Sáng/Tối
26/ 34.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.7/ 27.9°
Sáng/Tối
27.2/ 33.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 28.9°
Sáng/Tối
26/ 33.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 27.9°
Sáng/Tối
27.5/ 33.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28.2°
Sáng/Tối
25.3/ 34.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 28.6°
Sáng/Tối
27.1/ 33.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 27°
Sáng/Tối
26.5/ 34.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 28.7°
Sáng/Tối
26.4/ 34.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:07
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.5/ 29°
Sáng/Tối
27.1/ 34.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:07
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:11
Thấp/Cao

26.6°/36°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.95 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

0