Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:19 | 28/02/2024
Ngày/Đêm
28.5/ 22.1°
Sáng/Tối
24.6/ 27.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22.7°
Sáng/Tối
21.2/ 27.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:52
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 23.6°
Sáng/Tối
21.7/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:53
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.3/ 22.7°
Sáng/Tối
22.2/ 29.4°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:53
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.2/ 23°
Sáng/Tối
21.5/ 28.3°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:53
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.4/ 24°
Sáng/Tối
21.5/ 30.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:53
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.6/ 25.9°
Sáng/Tối
22.4/ 30.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 24.6°
Sáng/Tối
24/ 31.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:53
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.7/ 23.8°
Sáng/Tối
22.2/ 30.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:53
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.3/ 24.4°
Sáng/Tối
22.9/ 29.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 23.1°
Sáng/Tối
22.7/ 29.3°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 22.9°
Sáng/Tối
22.6/ 29.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23.5°
Sáng/Tối
22.8/ 30.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:53
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.2/ 22°
Sáng/Tối
22.2/ 29.8°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 23.9°
Sáng/Tối
22.3/ 28.6°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:54
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 25.7°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:52
Thấp/Cao

21.4°/31.5°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.51 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

0