Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:45 | 06/06/2023
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:06
Mưa vừa

01:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.72 km/giờ

04:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.79 km/giờ

07:00

27°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.21 km/giờ

10:00

33°C / 37°C
Mây cụm Mây cụm
54%
1.27 km/giờ

13:00

31°C / 37°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
2.13 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
1.03 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
1.12 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.96 km/giờ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:07
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.11 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.12 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.59 km/giờ

10:00

32°C / 36°C
Nhiều mây Nhiều mây
58%
1.25 km/giờ

13:00

33°C / 38°C
Nhiều mây Nhiều mây
55%
1.51 km/giờ

16:00

31°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
1.38 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.12 km/giờ

22:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.84 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:07
Mưa nhẹ

01:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.96 km/giờ

04:00

26°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.89 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.78 km/giờ

10:00

30°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
0.66 km/giờ

13:00

33°C / 38°C
Nhiều mây Nhiều mây
53%
2.13 km/giờ

16:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.73 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.78 km/giờ

22:00

26°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.61 km/giờ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:07
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
2.14 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.96 km/giờ

07:00

27°C / 29°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
1.75 km/giờ

10:00

33°C / 38°C
Nhiều mây Nhiều mây
54%
0.66 km/giờ

13:00

33°C / 37°C
Nhiều mây Nhiều mây
54%
0.85 km/giờ

16:00

30°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
2.09 km/giờ

19:00

27°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.93 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.24 km/giờ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:07
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.38 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
2.29 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
1.7 km/giờ

10:00

32°C / 37°C
Nhiều mây Nhiều mây
58%
0.74 km/giờ

13:00

32°C / 37°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
61%
2.26 km/giờ

16:00

31°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
65%
1.42 km/giờ

19:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
0.43 km/giờ

22:00

27°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.44 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 27°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:06
Thấp/Cao

25°/34°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.72 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0