Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:40 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:36
Mưa nhẹ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.16 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.6 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:35
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.46 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.56 km/giờ

07:00

26°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
1.12 km/giờ

10:00

31°C / 35°C
Mây cụm Mây cụm
61%
1.62 km/giờ

13:00

30°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
2 km/giờ

16:00

28°C / 33°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
0.42 km/giờ

19:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.38 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.71 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:34
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.73 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.71 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
1.36 km/giờ

10:00

29°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
0.34 km/giờ

13:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
1.77 km/giờ

16:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.71 km/giờ

19:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.12 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.07 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:34
Mưa vừa

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.04 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.32 km/giờ

07:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.86 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.25 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.17 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.44 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
0.48 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.37 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:33
Mưa cường độ nặng

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.83 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.08 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.69 km/giờ

10:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.5 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
97%
2.52 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
0.61 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.76 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.89 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:32
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.76 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.8 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.58 km/giờ

10:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
1.52 km/giờ

13:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
1.88 km/giờ

16:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
1.62 km/giờ
Nha Trang
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:36
Thấp/Cao

24°/31°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.32 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0.26