Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:47 | 19/04/2024
Ngày/Đêm
35.1/ 25.9°
Sáng/Tối
26/ 31.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.7/ 24.6°
Sáng/Tối
24.2/ 29.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 25.9°
Sáng/Tối
23.2/ 31.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 26.3°
Sáng/Tối
24.5/ 32.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 26.2°
Sáng/Tối
25.3/ 33.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 26.2°
Sáng/Tối
25.1/ 32°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 26.1°
Sáng/Tối
26/ 33.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:56
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36/ 26.1°
Sáng/Tối
26.2/ 34.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.6/ 26.2°
Sáng/Tối
27/ 28.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:56
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36.5/ 26.6°
Sáng/Tối
26.1/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:57
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật 19 phút trước
Nhiều mây 28.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 17:55
Thấp/Cao

23.9°/35.8°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.64 km/giờ

Điểm ngưng

26.2 °C

Chỉ số UV

0