Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:24 | 10/06/2023
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:07
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:10
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:07
Thấp/Cao

26°/34°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.65 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

1.17