Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:05 | 27/11/2022
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:16
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:17
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:17
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:17
Mưa nhẹ
Nha Trang
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:15
Thấp/Cao

22°/30°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.22 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0