Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:03 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:07
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:08
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:08
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:08
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:09
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:09
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:09
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:09
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:10
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:12
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:12
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:12
Nhiều mây
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 31°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:07
Thấp/Cao

25°/32°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.38 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0.83