Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:04 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:09
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:07
Thấp/Cao

23°/31°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.49 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

2.71