Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:44 | 23/04/2024
Ngày/Đêm
36.3/ 26.9°
Sáng/Tối
22.8/ 28.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.5/ 22.3°
Sáng/Tối
22.9/ 30.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.3/ 24.2°
Sáng/Tối
21.3/ 31.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.6/ 24.8°
Sáng/Tối
23.6/ 33.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 24.5°
Sáng/Tối
23.1/ 34.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 24.9°
Sáng/Tối
23.4/ 33.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.7/ 24°
Sáng/Tối
23.9/ 32.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 24.8°
Sáng/Tối
23.4/ 29.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:57
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.5/ 24.3°
Sáng/Tối
23.3/ 23.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:57
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.1/ 22.6°
Sáng/Tối
23.9/ 26.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:58
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:56
Thấp/Cao

21.2°/36.5°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.3 km/giờ

Điểm ngưng

25.7 °C

Chỉ số UV

0