Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:35 | 14/07/2024
Ngày/Đêm
28.5/ 25.8°
Sáng/Tối
23.4/ 26.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:12
Mưa vừa

22:00

27.2°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.05 km/giờ
Ngày/Đêm
29.1/ 23.5°
Sáng/Tối
22.9/ 24.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:12
Mưa vừa

01:00

26.1°C / 27.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.97 km/giờ

04:00

24.5°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.72 km/giờ

07:00

23.3°C / 23.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.81 km/giờ

10:00

27.5°C / 27.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
0.93 km/giờ

13:00

28.5°C / 32.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
0.74 km/giờ

16:00

25.2°C / 26.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
0.67 km/giờ

19:00

23°C / 24.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.09 km/giờ

22:00

23.4°C / 24.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.18 km/giờ
Ngày/Đêm
30.3/ 22.7°
Sáng/Tối
22.3/ 26.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:12
Mưa vừa

01:00

22.6°C / 23.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.71 km/giờ

04:00

22.5°C / 23.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.52 km/giờ

07:00

24.6°C / 25.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.05 km/giờ

10:00

29.8°C / 31.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
1.14 km/giờ

13:00

28.7°C / 32.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
1 km/giờ

16:00

26.5°C / 26.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
0.49 km/giờ

19:00

23.4°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
1.57 km/giờ

22:00

22.8°C / 23.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.88 km/giờ
Ngày/Đêm
27.2/ 23.4°
Sáng/Tối
22.6/ 25.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:12
Mưa vừa

01:00

22.6°C / 22.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.87 km/giờ

04:00

22.5°C / 22.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
2.01 km/giờ

07:00

24.1°C / 25.8°C
Mây cụm Mây cụm
85%
1.37 km/giờ

10:00

29.5°C / 32.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
0.95 km/giờ

13:00

28°C / 32.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
1.51 km/giờ

16:00

25.3°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.46 km/giờ

19:00

24.5°C / 24.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.55 km/giờ

22:00

23.4°C / 24.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.67 km/giờ
Ngày/Đêm
29.9/ 23.9°
Sáng/Tối
23.9/ 27.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:12
Mưa nhẹ

01:00

22.8°C / 23.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.97 km/giờ

04:00

23°C / 24.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.86 km/giờ

07:00

24.8°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.71 km/giờ

10:00

29.7°C / 32.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
1.03 km/giờ

13:00

27.7°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
0.28 km/giờ

16:00

27.6°C / 30.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.24 km/giờ

19:00

24.8°C / 24.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.3 km/giờ

22:00

23.1°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
2.17 km/giờ
Ngày/Đêm
24.7/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:12
Mưa nhẹ

01:00

23.7°C / 24.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.16 km/giờ

04:00

23.2°C / 24.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.91 km/giờ

07:00

23.5°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.72 km/giờ

10:00

24.3°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.47 km/giờ

13:00

24.5°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.87 km/giờ

16:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.15 km/giờ

19:00

23.5°C / 24.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.6 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 27°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:12
Thấp/Cao

22.2°/30.1°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.7 km/giờ

Điểm ngưng

26.9 °C

Chỉ số UV

0