Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:28 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:06
Mưa vừa

01:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.76 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
2 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
1.05 km/giờ

10:00

30°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
57%
1.51 km/giờ

13:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
0.67 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
0.59 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
0.56 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.79 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:07
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.83 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.52 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.29 km/giờ

10:00

30°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
1.33 km/giờ

13:00

31°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
60%
1.13 km/giờ

16:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
0.85 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.74 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:07
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2 km/giờ

04:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
1.91 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
1.55 km/giờ

10:00

27°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
0.36 km/giờ

13:00

31°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
53%
1.25 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.97 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.04 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.6 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:07
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.93 km/giờ

04:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.82 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.66 km/giờ

10:00

30°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
1.09 km/giờ

13:00

31°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
54%
0.88 km/giờ

16:00

28°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
1.65 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.31 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:08
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
2.05 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.92 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.54 km/giờ

10:00

31°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
0.2 km/giờ

13:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
1.32 km/giờ

16:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
0.67 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.24 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.65 km/giờ
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:06
Thấp/Cao

22°/31°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0