Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:27 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:34
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:27
Mưa vừa
Huyện Khánh Sơn
Đã cập nhật 21 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:36
Thấp/Cao

21°/29°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.43 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0