Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:29 | 24/09/2023
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:31
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:30
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 24°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:39
Thấp/Cao

21°/30°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.36 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0