Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:13 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
31.4/ 26.6°
Sáng/Tối
23.1/ 27.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 23°
Sáng/Tối
22.1/ 27.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:03
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.5/ 24.8°
Sáng/Tối
23.1/ 26.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 24.9°
Sáng/Tối
22.4/ 28.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 24.1°
Sáng/Tối
23.8/ 29.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 24.7°
Sáng/Tối
23.6/ 30.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:04
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.7/ 24.4°
Sáng/Tối
23.2/ 27.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:04
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 23.5°
Sáng/Tối
23.7/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 24.4°
Sáng/Tối
23.4/ 28.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:05
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 24.7°
Sáng/Tối
23.6/ 29.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:05
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.6/ 24.9°
Sáng/Tối
23.3/ 30.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 25.9°
Sáng/Tối
24.7/ 31.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 25.1°
Sáng/Tối
26.4/ 31.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25.8°
Sáng/Tối
25.3/ 32.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.6°
Sáng/Tối
24.3/ 32.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:07
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:03
Thấp/Cao

22.5°/33.7°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.15 km/giờ

Điểm ngưng

25.7 °C

Chỉ số UV

0