Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:58 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:08
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:12
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:12
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:12
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:12
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:12
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:07
Thấp/Cao

23°/31°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.24 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

5.28