Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:49 | 26/09/2022
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
31/ 31°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
33/ 33°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
32/ 32°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Hưng Yên
Đã cập nhật 8 phút trước
Mây rải rác 32°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:49
Thấp/Cao

24°/34°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.87 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

6.95