Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:57 | 11/12/2023
Thấp/Cao
24.2/ 24.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24/ 24.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.7/ 24.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.1/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.2/ 26.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.2/ 26.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.4/ 24.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.2/ 24.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 23.4°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 24.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:16
Thấp/Cao

22.8°/28.4°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.42 km/giờ

Điểm ngưng

21.8 °C

Chỉ số UV

0.04