Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:45 | 31/01/2023
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 14 phút trước
Bầu trời quang đãng 19°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:45
Thấp/Cao

16°/23°

Độ ẩm

54%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.58 km/giờ

Điểm ngưng

9 °C

Chỉ số UV

0