Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:38 | 13/07/2024
Ngày/Đêm
35.7/ 28.6°
Sáng/Tối
29/ 31.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 28.5°
Sáng/Tối
27.9/ 30.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 27.8°
Sáng/Tối
26.9/ 29.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 27.4°
Sáng/Tối
26.8/ 28.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 26.4°
Sáng/Tối
27.3/ 27.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 27.5°
Sáng/Tối
27.3/ 27.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 26.1°
Sáng/Tối
26.1/ 27.6°
Áp suất

999 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:38
Mưa vừa
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 35.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 42.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:39
Thấp/Cao

26.4°/35.4°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.63 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

9.95