Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:51 | 06/06/2023
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
25/ 37°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Thấp/Cao

26°/36°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.48 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0