Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:22 | 04/02/2023
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
21/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:52
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:47
Thấp/Cao

19°/21°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.01 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0