Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:14 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1023 mb

Gió

6.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:33
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:32
Mây cụm
Hưng Yên
Đã cập nhật 29 phút trước
Mây thưa 31°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:39
Thấp/Cao

23°/31°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.98 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

6.58

Tin tức thời tiết