Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 03:22 | 28/11/2021
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:13
Ít mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1023 mb

Gió

6.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1024 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:14
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
15/ 23°
Áp suất

1024 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
15/ 24°
Áp suất

1024 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:14
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
15/ 23°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:14
Ít mây
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
15/ 24°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
16/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:14
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
17/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:15
Ít mây
Hưng Yên
Đã cập nhật 60 phút trước
Mây rải rác 17°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:13
Thấp/Cao

17°/27°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.39 km/giờ

Điểm ngưng

11 °C

Chỉ số UV

0