Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:00 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
34.3/ 26.6°
Sáng/Tối
25.2/ 30.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:15
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.4/ 26.5°
Sáng/Tối
26/ 30.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.8/ 25°
Sáng/Tối
26/ 29.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.1/ 24.7°
Sáng/Tối
24.6/ 24.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 24.8°
Sáng/Tối
24.7/ 26.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 26.4°
Sáng/Tối
24.6/ 33.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.3/ 27.2°
Sáng/Tối
25.6/ 34.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.4/ 28.4°
Sáng/Tối
25.3/ 39°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:18
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.3/ 26.6°
Sáng/Tối
26.3/ 35.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35.4/ 29.2°
Sáng/Tối
25.2/ 37.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:19
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 35°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 38.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:15
Thấp/Cao

25.8°/35.9°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.39 km/giờ

Điểm ngưng

22.7 °C

Chỉ số UV

7.13