Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:35 | 21/04/2024
Ngày/Đêm
33.3/ 29°
Sáng/Tối
27.6/ 30.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 28°
Sáng/Tối
27.5/ 29.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.7/ 25.2°
Sáng/Tối
27.4/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.1/ 27.3°
Sáng/Tối
25.4/ 28.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 29.9°
Sáng/Tối
27.3/ 31.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.5/ 30.5°
Sáng/Tối
29.8/ 32.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.2/ 31.6°
Sáng/Tối
30.4/ 33.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

6.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.2/ 31°
Sáng/Tối
30.1/ 33.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:18
Mây thưa
Ngày/Đêm
37.8/ 32.7°
Sáng/Tối
30.3/ 33.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37.7/ 31.9°
Sáng/Tối
31.3/ 33.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35/ 29.5°
Sáng/Tối
30.4/ 31.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.8/ 29°
Sáng/Tối
29.3/ 30.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.3/ 27.7°
Sáng/Tối
28.3/ 28.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.5/ 27.2°
Sáng/Tối
27.6/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.2/ 27.7°
Sáng/Tối
27.5/ 29.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 27.8°
Sáng/Tối
27.9/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 27.5°
Sáng/Tối
26.8/ 29.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 25°
Sáng/Tối
26.5/ 26.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 25.2°
Sáng/Tối
24.5/ 25.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 27.8°
Sáng/Tối
26/ 28.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 28.1°
Sáng/Tối
27.6/ 29.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.1/ 29°
Sáng/Tối
28.6/ 31.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:24
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.6/ 27.7°
Sáng/Tối
29/ 32.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.1/ 22.5°
Sáng/Tối
23.7/ 22.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.3/ 22.2°
Sáng/Tối
22.1/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.9/ 24.7°
Sáng/Tối
22.1/ 25.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 27.2°
Sáng/Tối
25.8/ 29.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 27.2°
Sáng/Tối
26.1/ 29.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 26.9°
Sáng/Tối
26.5/ 27.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 26.8°
Sáng/Tối
26.5/ 28.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:27
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 25 phút trước
Mây cụm 26.6°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Thấp/Cao

24.1°/31.3°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.66 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0