Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:18 | 12/06/2024
Ngày/Đêm
35/ 30°
Sáng/Tối
27.2/ 34.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.7/ 30.3°
Sáng/Tối
28.6/ 35.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.1/ 29.1°
Sáng/Tối
29.2/ 32.9°
Áp suất

999 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.2/ 28.6°
Sáng/Tối
28.2/ 34.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 29.1°
Sáng/Tối
27.4/ 35.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 29.3°
Sáng/Tối
28.9/ 35°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 28.6°
Sáng/Tối
30/ 32.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
26.4/ 34.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.4/ 28.3°
Sáng/Tối
27.6/ 33.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 29.3°
Sáng/Tối
27.7/ 34.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 30.1°
Sáng/Tối
28.8/ 36.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.5/ 30.4°
Sáng/Tối
29.4/ 36.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.5/ 30.5°
Sáng/Tối
30/ 36.4°
Áp suất

999 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.9/ 26.6°
Sáng/Tối
28.7/ 35.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 28.3°
Sáng/Tối
26/ 32.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa vừa
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 29.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Thấp/Cao

29°/37.9°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.12 km/giờ

Điểm ngưng

27 °C

Chỉ số UV

0