Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:39 | 28/11/2022
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:13
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 17°
Sáng/Tối
25/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 13°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/ 14°
Sáng/Tối
11/ 14°
Áp suất

1023 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 20°
Sáng/Tối
14/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
17/ 15°
Áp suất

1018 mb

Gió

6.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1022 mb

Gió

6.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:16
Nhiều mây
Hưng Yên
Đã cập nhật 8 phút trước
Mây thưa 32°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:13
Thấp/Cao

25°/32°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.07 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0