Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:11 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
19/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:35
Ít mây
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:34
Mây rải rác
Đã cập nhật 7 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:46
Thấp/Cao

24°/31°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.33 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

1.2