Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 18:08 | 18/01/2022
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
15/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:37
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
18/ 16°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
15/ 12°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
11/ 11°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối
10/ 12°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:46
Nhiều mây
Hưng Yên
Đã cập nhật 7 phút trước
Ít mây 19°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:37
Thấp/Cao

15°/24°

Độ ẩm

50%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

8 °C

Chỉ số UV

0