Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 05:20 | 29/06/2022
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
28/ 36°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
27/ 36°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

998 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 30°
Sáng/Tối
27/ 37°
Áp suất

996 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 30°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

994 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36/ 30°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

997 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 29°
Sáng/Tối
30/ 30°
Áp suất

998 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 29°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

997 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

998 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:39
Nhiều mây
Hưng Yên
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Thấp/Cao

25°/37°

Độ ẩm

85%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.66 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0