Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:13 | 20/04/2024
Thấp/Cao
25.5/ 25.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
25.9/ 25.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
27.9/ 27.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
32.7/ 33°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
36.2/ 36°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
34.8/ 34.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
27.4/ 27.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
26.8/ 26.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 32.1°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 34.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Thấp/Cao

25.5°/36.6°

Độ ẩm

47%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.41 km/giờ

Điểm ngưng

19.4 °C

Chỉ số UV

5.65