Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:45 | 19/06/2024
Ngày/Đêm
34.1/ 29.5°
Sáng/Tối
29.6/ 34.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36.4/ 30.6°
Sáng/Tối
28.7/ 36.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.3/ 29.3°
Sáng/Tối
29.7/ 34.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.4/ 28.6°
Sáng/Tối
28.6/ 33.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 29°
Sáng/Tối
27.9/ 32.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 30°
Sáng/Tối
27.6/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 27.7°
Sáng/Tối
28.9/ 30.1°
Áp suất

998 mb

Gió

8.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.1/ 27.7°
Sáng/Tối
27.1/ 26.8°
Áp suất

981 mb

Gió

17.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30.1/ 26.2°
Sáng/Tối
26.5/ 29.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 27.2°
Sáng/Tối
25/ 31.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.1/ 28.4°
Sáng/Tối
26.4/ 33.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.1/ 29°
Sáng/Tối
28/ 33.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.7/ 28.8°
Sáng/Tối
27.7/ 35.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 29.2°
Sáng/Tối
28.6/ 36.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.4/ 29.8°
Sáng/Tối
29.4/ 30.3°
Áp suất

999 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:41
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 21 phút trước
Mây cụm 30.1°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 36.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Thấp/Cao

28.5°/38.5°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.79 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

1