Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 21:00 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
35/ 30°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Ít mây
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
27/ 36°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 30°
Sáng/Tối
28/ 37°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
28/ 35°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 30°
Sáng/Tối
27/ 36°
Áp suất

999 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 30°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

995 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39/ 30°
Sáng/Tối
30/ 35°
Áp suất

993 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 28°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

995 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 30°
Sáng/Tối
29/ 33°
Áp suất

998 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 30°
Sáng/Tối
29/ 32°
Áp suất

997 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
30/ 29°
Áp suất

995 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

997 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

998 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:40
Mưa vừa
Huyện Khoái Châu
Đã cập nhật 15 phút trước
Mây rải rác 30°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Thấp/Cao

27°/40°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.44 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0