Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:51 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:12
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:13
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:09
Thấp/Cao

18°/23°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.98 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0