Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 03:54 | 17/10/2021
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

8.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 22°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:28
Ít mây
Ngày/Đêm
29/ 18°
Sáng/Tối
24/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

6.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

6.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
16/ 24°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:25
Mây rải rác
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
17/ 25°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:24
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:24
Ít mây
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:23
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:21
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:21
Mây thưa
Huyện Khoái Châu
Đã cập nhật 60 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:30
Thấp/Cao

18°/22°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.27 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0