Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:54 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
32/ 25.8°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:29
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.3/ 25°
Sáng/Tối
27.7/ 28.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.9/ 28°
Sáng/Tối
27.8/ 28.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 28.8°
Sáng/Tối
27.2/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 29.6°
Sáng/Tối
28.9/ 31.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 29.1°
Sáng/Tối
29.2/ 31.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 28.9°
Sáng/Tối
29.5/ 31.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.9/ 28.1°
Sáng/Tối
29/ 29.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 27.1°
Sáng/Tối
29/ 28.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 26.5°
Sáng/Tối
26.2/ 27.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 27.7°
Sáng/Tối
26.5/ 28.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 23.4°
Sáng/Tối
26.6/ 24.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 24.5°
Sáng/Tối
22.7/ 24.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 25.6°
Sáng/Tối
24.5/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 24°
Sáng/Tối
25.6/ 25.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 24.7°
Sáng/Tối
25/ 28.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24.9°
Sáng/Tối
26.3/ 27.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.5/ 26.1°
Sáng/Tối
26.5/ 27.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 25.7°
Sáng/Tối
26.6/ 26.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 25.3°
Sáng/Tối
26/ 25.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 25.8°
Sáng/Tối
25.7/ 26.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 26.7°
Sáng/Tối
25.9/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 27.2°
Sáng/Tối
27.7/ 28.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 27.9°
Sáng/Tối
28.1/ 29.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 28.9°
Sáng/Tối
28/ 29.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 28°
Sáng/Tối
28.5/ 28.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 27.7°
Sáng/Tối
27.3/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 27.7°
Sáng/Tối
28.5/ 28.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 27.9°
Sáng/Tối
28/ 28.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27.3°
Sáng/Tối
27.1/ 29.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 29.9°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 31.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:29
Thấp/Cao

25.1°/34.7°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.38 km/giờ

Điểm ngưng

19.4 °C

Chỉ số UV

1.51