Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:25 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
12/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:45
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:50
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 29 phút trước
Bầu trời quang đãng 13°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 12°.

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:44
Thấp/Cao

12°/24°

Độ ẩm

50%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.25 km/giờ

Điểm ngưng

3 °C

Chỉ số UV

0