Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:49 | 23/04/2024
Ngày/Đêm
29.3/ 27.9°
Sáng/Tối
27/ 27.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25.2°
Sáng/Tối
24.9/ 27.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.8/ 26.5°
Sáng/Tối
25.8/ 30.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
34/ 26.1°
Sáng/Tối
26/ 37.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.1/ 28.5°
Sáng/Tối
25.8/ 40.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.2/ 26.2°
Sáng/Tối
27.7/ 36°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.3/ 28.3°
Sáng/Tối
26.3/ 36.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.4/ 26.9°
Sáng/Tối
26.9/ 37.6°
Áp suất

999 mb

Gió

6.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25.9°
Sáng/Tối
26.3/ 32.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 26.1°
Sáng/Tối
25.7/ 32.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:20
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 28.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Thấp/Cao

24.1°/35.6°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.25 km/giờ

Điểm ngưng

26.4 °C

Chỉ số UV

0