Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:26 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
25/ 36°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 35°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 10 phút trước
Mưa vừa 28°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Thấp/Cao

25°/37°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.48 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.53