Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:49 | 20/04/2024
Thấp/Cao
25.9/ 25.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
25.5/ 25.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
27.6/ 27.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
34.7/ 34.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
35/ 34.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
36.4/ 36.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
29.8/ 29.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
26.5/ 26.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây rải rác
Đã cập nhật 20 phút trước
Mây cụm 36.5°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Thấp/Cao

24°/37.1°

Độ ẩm

35%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.02 km/giờ

Điểm ngưng

18.3 °C

Chỉ số UV

4.68