Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:45 | 08/02/2023
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
0.21 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
0.2 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
0.53 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
2.02 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
6.1 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
5.72 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:53
Thấp/Cao

21°/24°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

2.34 km

Gió

1.36 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0