Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:00 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
19.5/ 18.8°
Sáng/Tối
18.9/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 18:01
Mưa nhẹ

07:00

18.8°C / 19.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.37 km/giờ

10:00

19.3°C / 19.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.41 km/giờ

13:00

19.7°C / 19.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.48 km/giờ

16:00

19.2°C / 19.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.49 km/giờ

19:00

18.3°C / 18.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.1 km/giờ

22:00

18.4°C / 18.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.89 km/giờ
Ngày/Đêm
21.4/ 19.6°
Sáng/Tối
18.2/ 20.2°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 18:01
Nhiều mây

01:00

18.5°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.78 km/giờ

04:00

18.3°C / 18.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.73 km/giờ

07:00

18.9°C / 18.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.73 km/giờ

10:00

20.5°C / 20.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.4 km/giờ

13:00

21.9°C / 22.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
1.81 km/giờ

16:00

22.4°C / 22.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
1.96 km/giờ

19:00

20.5°C / 20.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.65 km/giờ

22:00

19°C / 19.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.27 km/giờ
Ngày/Đêm
25.2/ 21.5°
Sáng/Tối
19.9/ 22.1°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:02
Mưa nhẹ

01:00

19.1°C / 19.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1 km/giờ

04:00

19.4°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.77 km/giờ

07:00

19.4°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.86 km/giờ

10:00

22.1°C / 22.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
1.45 km/giờ

13:00

26.8°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
2.07 km/giờ

16:00

25.6°C / 25.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
2.84 km/giờ

19:00

22.1°C / 22.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.53 km/giờ

22:00

21.3°C / 21.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.68 km/giờ
Ngày/Đêm
23.3/ 20.8°
Sáng/Tối
20.2/ 20.1°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:02
Mưa nhẹ

01:00

20.9°C / 21.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.44 km/giờ

04:00

20°C / 21.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.58 km/giờ

07:00

20.7°C / 20.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.15 km/giờ

10:00

20.4°C / 21.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.51 km/giờ

13:00

23°C / 23.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
2.07 km/giờ

16:00

22.1°C / 22.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
2.31 km/giờ

19:00

20.6°C / 21.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.55 km/giờ

22:00

20.9°C / 20.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.63 km/giờ
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 18.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:23 18:01
Thấp/Cao

18.5°/23°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

5.39 km

Gió

1.23 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0