Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:15 | 30/05/2023
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
25/ 35°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 25°
Sáng/Tối
25/ 36°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
39/ 25°
Sáng/Tối
24/ 37°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 26°
Sáng/Tối
24/ 39°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
25/ 38°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 25°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:35
Thấp/Cao

24°/39°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.63 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0