Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 17:55 | 25/06/2022
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
39/ 27°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 24°
Sáng/Tối
27/ 26°
Áp suất

999 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:43
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

997 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

997 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

998 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

999 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

999 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:43
Mưa vừa
Huyện Tân Lạc
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 29°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:43
Thấp/Cao

24°/39°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.93 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0.2