Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:20 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:51
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:48
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:46
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:46
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:39
Mưa vừa
Huyện Tân Lạc
Đã cập nhật 17 phút trước
Mây thưa 32°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:52
Thấp/Cao

22°/32°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.79 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0