Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:20 | 26/01/2022
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
20/ 18°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
13/ 13°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
13/ 12°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:49
Nhiều mây
Ngày/Đêm
11/ 10°
Sáng/Tối
11/ 10°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:50
Nhiều mây
Ngày/Đêm
13/ 11°
Sáng/Tối
10/ 12°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:50
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
11/ 13°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:51
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 13°
Sáng/Tối
11/ 15°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:52
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:54
Mưa nhẹ
Huyện Tân Lạc
Đã cập nhật 7 phút trước
Ít mây 22°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:45
Thấp/Cao

20°/29°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.67 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0