Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:22 | 19/04/2024
Ngày/Đêm
38.8/ 26.7°
Sáng/Tối
25.2/ 34.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mây thưa
Ngày/Đêm
38.3/ 28.6°
Sáng/Tối
24.9/ 34.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.1/ 27.3°
Sáng/Tối
25.2/ 33.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.9/ 25.8°
Sáng/Tối
25.3/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.1/ 24.2°
Sáng/Tối
24.7/ 24.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 23.8°
Sáng/Tối
24.4/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.2/ 26.2°
Sáng/Tối
23.5/ 34.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27.1°
Sáng/Tối
25.6/ 34.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.9/ 28.5°
Sáng/Tối
25.8/ 34.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:21
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33.9/ 28.8°
Sáng/Tối
25.3/ 34.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.5/ 28.5°
Sáng/Tối
25.7/ 38.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:22
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
39.8/ 30.7°
Sáng/Tối
25.7/ 38.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:22
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.5/ 25.9°
Sáng/Tối
28/ 30.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.6/ 23°
Sáng/Tối
24.1/ 27.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 25.4°
Sáng/Tối
23.7/ 29.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:23
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 25.7°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Thấp/Cao

24.3°/39.1°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.22 km/giờ

Điểm ngưng

25.1 °C

Chỉ số UV

0