Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:26 | 28/09/2023
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:46
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:45
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:39
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:38
Mây cụm
Đã cập nhật 20 phút trước
Mưa vừa 24°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:50
Thấp/Cao

23°/28°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

1.97 km

Gió

1.08 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.44