Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:12 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
40/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:10
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
40/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:10
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
24/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:14
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 28 phút trước
Mây cụm 31°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:10
Thấp/Cao

23°/40°

Độ ẩm

43%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.1 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0