Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 13:52 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1023 mb

Gió

0.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1022 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1023 mb

Gió

0.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
14/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:20
Mưa nhẹ
Huyện Tân Lạc
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:19
Thấp/Cao

15°/23°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.56 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0.83