Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:02 | 20/04/2024
Thấp/Cao
25/ 25.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
24.6/ 24.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
26.8/ 26.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
30.8/ 30.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
34.3/ 34.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
34.3/ 34.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
27.1/ 27.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
26.7/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 7 phút trước
Mây rải rác 36.5°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 39.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Thấp/Cao

24.4°/37.8°

Độ ẩm

40%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.27 km/giờ

Điểm ngưng

20.5 °C

Chỉ số UV

6.68