Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 15:00 | 23/10/2021
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:26
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
22/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:21
Mưa vừa
Huyện Lạc Thủy
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:28
Thấp/Cao

17°/25°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.94 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

1.33