Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:10 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:11
Mây cụm
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:11
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 18°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:15
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:11
Thấp/Cao

22°/33°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.36 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0