Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:41 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:47
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:44
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Mưa vừa
Huyện Lạc Thủy
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 22°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:51
Thấp/Cao

22°/31°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.25 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0