Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 13:31 | 18/05/2022
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
24/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:29
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:33
Mưa nhẹ
Huyện Lạc Thủy
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:27
Thấp/Cao

22°/30°

Độ ẩm

51%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.78 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

11