Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:25 | 28/09/2023
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:48
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:44
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:37
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:36
Mây rải rác
Đã cập nhật 3 phút trước
Mưa vừa 24°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:48
Thấp/Cao

23°/29°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

4.2 km

Gió

2.65 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

1.11