Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:32 | 22/06/2024
Ngày/Đêm
35.8/ 29°
Sáng/Tối
27.9/ 33.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 27.6°
Sáng/Tối
27/ 31.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 27.1°
Sáng/Tối
26.3/ 30.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 26.5°
Sáng/Tối
26.9/ 30.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25.8°
Sáng/Tối
25.2/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 26.8°
Sáng/Tối
26.5/ 26.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 26.7°
Sáng/Tối
26.2/ 27.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 27.2°
Sáng/Tối
27.6/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.8/ 29°
Sáng/Tối
28.2/ 30.1°
Áp suất

999 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.6/ 31.8°
Sáng/Tối
29.6/ 32.3°
Áp suất

996 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.7/ 29.7°
Sáng/Tối
29.8/ 30.5°
Áp suất

997 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.7/ 28°
Sáng/Tối
28.2/ 29.5°
Áp suất

998 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.2/ 27.7°
Sáng/Tối
26.7/ 28.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 26.8°
Sáng/Tối
28.3/ 27.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:41
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Thấp/Cao

27.3°/36.2°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.16 km/giờ

Điểm ngưng

25.3 °C

Chỉ số UV

0