Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 16:03 | 23/10/2021
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:26
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:25
Nhiều mây
Huyện Lạc Thủy
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:28
Thấp/Cao

17°/25°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.68 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0.52