Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:58 | 10/06/2023
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 30°
Sáng/Tối
26/ 36°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 31°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:36
Thấp/Cao

26°/37°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.72 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

5.71