Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:19 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
25.9/ 25.5°
Sáng/Tối
25.1/ 25.5°
Áp suất

998 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25.7/ 25.4°
Sáng/Tối
24.8/ 26.7°
Áp suất

997 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31.5/ 26.8°
Sáng/Tối
24.3/ 29.4°
Áp suất

995 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
34.3/ 28.9°
Sáng/Tối
26.2/ 29.4°
Áp suất

995 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.9/ 29.3°
Sáng/Tối
28.7/ 29.1°
Áp suất

998 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 28°
Sáng/Tối
27.2/ 28.1°
Áp suất

998 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 25.3°
Sáng/Tối
27.3/ 25.1°
Áp suất

998 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 24.5°
Sáng/Tối
25.7/ 25.6°
Áp suất

997 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:35
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24.4/ 25.9°
Sáng/Tối
25/ 25.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:35
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
33.9/ 27.2°
Sáng/Tối
26.3/ 28.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:34
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 5 phút trước
Mưa vừa 25.8°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:38
Thấp/Cao

24.5°/31.2°

Độ ẩm

98%

Áp suất

998 mb

Tầm nhìn

3.53 km

Gió

2.88 km/giờ

Điểm ngưng

25.8 °C

Chỉ số UV

0.34