Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 00:10 | 05/12/2021
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
14/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
15/ 24°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
15/ 24°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:16
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1024 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
16/ 24°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
16/ 25°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
16/ 24°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:18
Mây cụm
Huyện Lạc Thủy
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 15°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 14°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:16
Thấp/Cao

14°/24°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1023 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.05 km/giờ

Điểm ngưng

8 °C

Chỉ số UV

0