Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:56 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
21/ 15°
Sáng/Tối
12/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:46
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
14/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:48
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:52
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 18°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:46
Thấp/Cao

14°/23°

Độ ẩm

54%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.62 km/giờ

Điểm ngưng

9 °C

Chỉ số UV

0