Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:44 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:48
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:44
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Mưa nhẹ
Huyện Lạc Thủy
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 23°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:48
Thấp/Cao

23°/24°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

6.25 km

Gió

0.95 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0