Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:24 | 29/02/2024
Ngày/Đêm
18.1/ 14.8°
Sáng/Tối
17.4/ 16.6°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14.4/ 12.2°
Sáng/Tối
14.7/ 14°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15/ 15.6°
Sáng/Tối
12.6/ 16°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.8/ 18.8°
Sáng/Tối
15.8/ 20.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.6/ 23.4°
Sáng/Tối
19.5/ 24.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:02
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.2/ 24.5°
Sáng/Tối
21.3/ 26.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:03
Mây thưa
Ngày/Đêm
26.1/ 22.8°
Sáng/Tối
22.4/ 24.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.7/ 19°
Sáng/Tối
20.2/ 20.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.8/ 20.9°
Sáng/Tối
18.2/ 21.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.7/ 21.4°
Sáng/Tối
20/ 22.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:04
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 17.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:01
Thấp/Cao

12.5°/17.3°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.08 km/giờ

Điểm ngưng

12.3 °C

Chỉ số UV

0.4