Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 10:49 | 27/05/2022
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1000 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 36°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
24/ 34°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa vừa
Huyện Lạc Thủy
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 31°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Thấp/Cao

25°/35°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.47 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

7.89