Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 13:56 | 27/10/2021
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:26
Mây thưa

16:00

28°C / 30°C
Mây rải rác Mây rải rác
55%
1.14 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mây rải rác Mây rải rác
65%
0.62 km/giờ

22:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
0.46 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
23/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:25
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
0.15 km/giờ

04:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
0.96 km/giờ

07:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
0.79 km/giờ

10:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.04 km/giờ

13:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.52 km/giờ

16:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.73 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.65 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.64 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:25
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.9 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.02 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.2 km/giờ

10:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.88 km/giờ

13:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.84 km/giờ

16:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.98 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.8 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.82 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:24
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.94 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.89 km/giờ

07:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.67 km/giờ

10:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.51 km/giờ

13:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.07 km/giờ

16:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.96 km/giờ

19:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.68 km/giờ

22:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.65 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:23
Mưa nhẹ

01:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.62 km/giờ

04:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.5 km/giờ

07:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.62 km/giờ

10:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
0.84 km/giờ

13:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.81 km/giờ

16:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.97 km/giờ

19:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.79 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.71 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:23
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.86 km/giờ

04:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.92 km/giờ

07:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.82 km/giờ

10:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.78 km/giờ

13:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.84 km/giờ
Huyện Lạc Thủy
Đã cập nhật 25 phút trước
Mây rải rác 29°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:26
Thấp/Cao

21°/29°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.68 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

4.15