Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:06 | 04/12/2023
Thấp/Cao
18.7/ 18.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18/ 18.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18.6/ 18.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.9/ 20.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21.2/ 21.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22.7/ 22.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.1/ 20.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.2/ 20.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 19.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:17
Thấp/Cao

18.7°/22.9°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.87 km/giờ

Điểm ngưng

17.8 °C

Chỉ số UV

0.68