Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:15 | 22/06/2024
Thấp/Cao
25.1/ 25.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
25.6/ 25.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.6/ 26.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
32.6/ 32.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
33/ 32°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
32.2/ 33°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.1/ 26.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.7/ 25.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:43
Thấp/Cao

25.7°/33.2°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.23 km/giờ

Điểm ngưng

25.8 °C

Chỉ số UV

0