Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 03:46 | 19/10/2021
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
24/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:26
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:26
Ít mây
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:25
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:25
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:24
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:23
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:23
Ít mây
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:22
Mây rải rác
Huyện Đà Bắc
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:31
Thấp/Cao

20°/32°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.53 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0