Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:03 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
24/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 17°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:16
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:12
Thấp/Cao

18°/26°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.76 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

1.04