Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:13 | 28/11/2022
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 16°
Sáng/Tối
23/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
15/ 13°
Sáng/Tối
16/ 15°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 13°
Sáng/Tối
12/ 15°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
12/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
17/ 15°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối
14/ 14°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 14°
Sáng/Tối
14/ 18°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15/ 12°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:19
Nhiều mây
Huyện Đà Bắc
Đã cập nhật 13 phút trước
Mây thưa 32°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:17
Thấp/Cao

22°/32°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.79 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

6.83