Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 07:21 | 28/06/2022
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:44
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

996 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

997 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

997 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 29°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

999 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

997 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:44
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37/ 28°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

997 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

999 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

999 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:44
Mưa nhẹ
Huyện Đà Bắc
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:44
Thấp/Cao

24°/36°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.96 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0.93