Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:10 | 02/03/2024
Ngày/Đêm
15.6/ 12.3°
Sáng/Tối
12.1/ 15.8°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.3/ 19°
Sáng/Tối
12/ 22.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:04
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.5/ 22.6°
Sáng/Tối
18/ 29.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
40/ 25.5°
Sáng/Tối
19.2/ 29.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.6/ 23.2°
Sáng/Tối
21.5/ 23.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 19.2°
Sáng/Tối
20.5/ 20.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.2/ 19.9°
Sáng/Tối
18.8/ 19.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.2/ 20.8°
Sáng/Tối
18.3/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.9/ 20.8°
Sáng/Tối
20.4/ 21.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.6/ 17.7°
Sáng/Tối
19.6/ 17.6°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.4/ 18.7°
Sáng/Tối
17.7/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 21.6°
Sáng/Tối
18.2/ 23.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.9/ 24.2°
Sáng/Tối
21.2/ 27.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:08
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26.6/ 23.3°
Sáng/Tối
23.5/ 24.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.7/ 17.4°
Sáng/Tối
20.8/ 17.8°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:09
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 16.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:04
Thấp/Cao

11.1°/34°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.24 km/giờ

Điểm ngưng

6.5 °C

Chỉ số UV

3.82