Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:02 | 02/12/2022
Ngày/Đêm
13/ 14°
Sáng/Tối
12/ 14°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
14/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 14°
Sáng/Tối
17/ 15°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:18
Nhiều mây
Huyện Đà Bắc
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 14°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 13°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:17
Thấp/Cao

14°/22°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.68 km/giờ

Điểm ngưng

11 °C

Chỉ số UV

1.07