Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:33 | 10/06/2023
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 31°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Thấp/Cao

24°/35°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.98 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

6.09