Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:58 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
31.6/ 27.8°
Sáng/Tối
25.3/ 30.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 28.7°
Sáng/Tối
26.2/ 30.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.7/ 26.1°
Sáng/Tối
27.4/ 31.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.8/ 24.8°
Sáng/Tối
26/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 24.7°
Sáng/Tối
24.2/ 28.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 26.1°
Sáng/Tối
25.6/ 30.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.1/ 29.3°
Sáng/Tối
26.3/ 32.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37.8/ 29.1°
Sáng/Tối
29/ 32.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
38.7/ 29.9°
Sáng/Tối
29.2/ 33.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.7/ 29.7°
Sáng/Tối
29.1/ 33.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.9/ 28.7°
Sáng/Tối
29.4/ 32.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.2/ 26.7°
Sáng/Tối
25.1/ 30.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 28.8°
Sáng/Tối
26.4/ 31.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:24
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.9/ 27.9°
Sáng/Tối
27.5/ 31.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:24
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.9/ 28.4°
Sáng/Tối
27.2/ 32.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.8/ 28.9°
Sáng/Tối
28.7/ 32.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:25
Mây cụm
Ngày/Đêm
38.2/ 28.4°
Sáng/Tối
28.2/ 32.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:25
Mây thưa
Ngày/Đêm
38.4/ 29.7°
Sáng/Tối
28.3/ 33.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:26
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
39/ 27.2°
Sáng/Tối
28.2/ 32.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:26
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.6/ 26.6°
Sáng/Tối
27.7/ 31.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 25.6°
Sáng/Tối
26.9/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 26.1°
Sáng/Tối
26.4/ 30.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 26.1°
Sáng/Tối
27.1/ 29.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.9/ 26.2°
Sáng/Tối
27.3/ 30.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 25.3°
Sáng/Tối
26.4/ 26.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25.2°
Sáng/Tối
26.7/ 26.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 25.7°
Sáng/Tối
25.9/ 26.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 25.4°
Sáng/Tối
26/ 28.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 26.5°
Sáng/Tối
26.8/ 29.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 26.9°
Sáng/Tối
26.3/ 28.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:31
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 31.6°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 33.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Thấp/Cao

24.4°/35.6°

Độ ẩm

48%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.37 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

2.98