Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:09 | 26/07/2024
Ngày/Đêm
35.4/ 27.6°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

995 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 26.7°
Sáng/Tối
26.3/ 29.2°
Áp suất

998 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25.9°
Sáng/Tối
27.6/ 27.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 25.5°
Sáng/Tối
25.7/ 27.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 25.3°
Sáng/Tối
26.9/ 27.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 26.8°
Sáng/Tối
26.1/ 27.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.7/ 24.6°
Sáng/Tối
26.5/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 25.2°
Sáng/Tối
26.3/ 29.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 25.3°
Sáng/Tối
25.8/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 26.4°
Sáng/Tối
26.2/ 26.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
27/ 26.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 25.1°
Sáng/Tối
25.3/ 28.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 26°
Sáng/Tối
25.4/ 30.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 25.3°
Sáng/Tối
25.4/ 27.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 25.8°
Sáng/Tối
25.9/ 27.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 26.3°
Sáng/Tối
25.8/ 27.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 26.1°
Sáng/Tối
25/ 28.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25.5°
Sáng/Tối
25.8/ 28.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 26.6°
Sáng/Tối
25.8/ 27.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 26.4°
Sáng/Tối
25/ 28.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 25.3°
Sáng/Tối
26.6/ 28.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.1/ 25.7°
Sáng/Tối
26.3/ 27.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 24.9°
Sáng/Tối
25.1/ 27.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 25.2°
Sáng/Tối
25.9/ 27.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26.5/ 26.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 25.7°
Sáng/Tối
24/ 25.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 25.7°
Sáng/Tối
25.8/ 25.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 23°
Sáng/Tối
23.2/ 26.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 24.8°
Sáng/Tối
25.8/ 26.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 23.3°
Sáng/Tối
24.9/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:40
Thấp/Cao

24.5°/39°

Độ ẩm

87%

Áp suất

997 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.73 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

0