Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:01 | 04/12/2023
Ngày/Đêm
19.2/ 18.1°
Sáng/Tối
17.5/ 18.5°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.4/ 20.7°
Sáng/Tối
18.4/ 21.9°
Áp suất

1016 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19.8/ 18.3°
Sáng/Tối
19.1/ 18.5°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.2/ 18.4°
Sáng/Tối
17.2/ 24.5°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
23.4/ 20.8°
Sáng/Tối
16.7/ 25.9°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26.9/ 21.4°
Sáng/Tối
18.7/ 26.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.7/ 23.8°
Sáng/Tối
20.5/ 26.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23.1°
Sáng/Tối
22.7/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.8/ 23.5°
Sáng/Tối
23/ 26.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 22.1°
Sáng/Tối
22.8/ 28.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:19
Nhiều mây
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 19.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:17
Thấp/Cao

18.4°/22.4°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.9 km/giờ

Điểm ngưng

17.2 °C

Chỉ số UV

0.5