Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 03:54 | 28/11/2021
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:16
Ít mây
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1025 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:16
Mây thưa
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
14/ 22°
Áp suất

1025 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
14/ 23°
Áp suất

1025 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:16
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 15°
Sáng/Tối
14/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:17
Ít mây
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
13/ 23°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
15/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:17
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
16/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:17
Bầu trời quang đãng
Huyện Đà Bắc
Đã cập nhật 3 phút trước
Mây thưa 16°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:16
Thấp/Cao

16°/27°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.9 km/giờ

Điểm ngưng

11 °C

Chỉ số UV

0