Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:02 | 04/02/2023
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
21/ 17°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:56
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:51
Thấp/Cao

19°/24°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.64 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

1.56