Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:57 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:35
Nhiều mây
Huyện Đà Bắc
Đã cập nhật 1 phút trước
Mưa nhẹ 28°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:43
Thấp/Cao

22°/28°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.77 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

3.42

Tin tức thời tiết