Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 16:55 | 18/01/2022
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
13/ 13°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Huyện Cao Phong
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 19°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:39
Thấp/Cao

13°/22°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.53 km/giờ

Điểm ngưng

11 °C

Chỉ số UV

0.12