Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:07 | 11/12/2023
Thấp/Cao
23/ 23.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.9/ 23.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22.2/ 22.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23/ 23.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.9/ 24.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.1/ 24.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22.2/ 22.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21.1/ 21.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mây cụm
Đã cập nhật 7 phút trước
Nhiều mây 22.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:18
Thấp/Cao

20.7°/27.4°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.78 km/giờ

Điểm ngưng

21.6 °C

Chỉ số UV

0