Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:55 | 24/05/2024
Thấp/Cao
24/ 24.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.8/ 24.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.5/ 24.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25/ 25.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26/ 25.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.8/ 25.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.5/ 25.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.1/ 24.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 28.9°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 33.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:32
Thấp/Cao

24.3°/31.6°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.93 km/giờ

Điểm ngưng

25.3 °C

Chỉ số UV

0.63